Oficiální stránky SK RAPID PLZEŇ

O Nás

 

Jsme spolek zřízený za účelem provozování a organizování pravidelného sportu a tělovýchovy.

Fungujeme na základě stanov spolku, nejvyšším orgánem je členská schůze a statutárním orgánem je výbor klubu.

Svojí činnost realizujeme ve sportovním areálu Rapid – jehož jsme většinovými vlastníky a od roku 1972 sídlíme na adrese Plzeň, Na Lopatárně 37/14. V roce 2016 z původního historického sídla jsme byli vykázáni majitelem budovy. Sídlo spolku je tedy na adrese: Na Roudné 443/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

Sportování na sportovištích klubu (spolku) je určeno pro členy. Pro získání členství je třeba osobně navštívit kancelář klubu a vyplnit přihlášku/evidenční list člena a zaplatit příslušný stanovený členský příspěvek pro dané sportovní odvětví. Minimální výši členského příspěvku pro danou věkovou kategorii pro “ řádného člena“ stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 Pro osoby mladší 18let je stanovena jeho výše na 100,- Kč. U osob starších 18let je 500,- Kč. Veškeré platby jsou přes účet klubu č.ú.: 212665389/0300.

Současný postup výboru klubu vychází z požadavků NOZ (zákon o spolcích), Úřadu na ochranu osobních údajů ČR, České unie sportu, střešních spolků a MŠMT.

V neposlední řadě je po nás požadováno vedení řádného podvojného účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ÚPRAVA O SPOLCÍCH ZPŘÍSŇUJE ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ.  NÁKLADY NA PROVOZ A ÚDRŽBU HRADÍ KLUB Z VLASTNÍCH ZDROJŮ, NEBO Z ÚČELOVÝCH DOTACÍ, VYCHÁZEJÍCÍCH ZEJMÉNA Z POČTU ŘÁDNÝCH ČLENŮ A VÝŠE OD NICH VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKŮ.

 

 

 

 

SPORTEM ZA SPORTOVNÍ AREÁL RAPID