Oficiální stránky SK RAPID PLZEŇ

Pozvánka shromáždění delegátů SK Rapid Plzeň z.s.

Pozvánka 2022

shromáždění delegátů SK Rapid Plzeň z.s.

Místo konání: Salonek resturace U Havránků

Datum: – 22.12.2022 od 17:30

Obecné informace:

Dle platných stanov, článek 2.1., za každý oddíl se shromáždění delegátů účastní 1 člen oddílu (zástupce) za každý započatý násobek 10 členů má právo účasti jeden člen oddílu (delegát).

Dle bodu 2.2 platných stanov spolku, bude seznam delegátů vč. zápisu z členské schůze oddílu, na které byli zvoleni, předložen svolavateli shromáždění delegátů nejpozději 1 týden před datem konání shromáždění delegátů, tj. do 15.12.2022.

 

Cyklistika – celkem 108 platících členů – tj.11 delegátů

Fotbal – celkem 122 platících členů – tj. 13 delegátů.

 

PROGRAM:

1)     Zahájení

2)     Kontrola usnášeníschopnosti shromáždění delegát

3)     Zhodnocení předchozího období.

4)     Odsouhlasení založení přidruženého účtu, sloužící pouze pro financování fotbalové mládeže

5)     Odprezentování finanční uzávěrky pro rok 2022 a její odsouhlasení delegáty spolku

6)     Volná diskuze

7)     Závěrečné zhodnocení a ukončení shromáždění

 

Připravil  výkonný výbor SK Rapid Plzeň z.s.