Oficiální stránky SK RAPID PLZEŇ

Program shromáždění delegátů SK Rapid Plzeň z.s. IČ: 14703602

 

 

Program shromáždění delegátů SK Rapid Plzeň z.s. IČ: 14703602

Místo konání: v areálu Rapidu, u Club house
Datum: ‐ 25.2.2021

Hodina: 17:00 hod

Obecné informace:
Dle platných stanov, článek 2.1., za každý oddíl se shromáždění delegátů účastní 1 člen oddílu
(zástupce) za každý započatý násobek 10 členů má právo účasti jeden člen oddílu (delegát).
Dle bodu 2.2 platných stanov spolku, bude seznam delegátů vč. zápisu z členské schůze oddílu, na které
byli zvoleni, předložen svolavateli shromáždění delegátů nejpozději 1 týden před datem konání
shromáždění delegátů, tj. do 18.2.2021.

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Kontrola usnášeníschopnosti shromáždění delegátů
3) Volba Výkonného výboru SK Rapid Plzeň z.s.
4) 1.Seznámení s průběhem soudních sporů a vzájemných jednání a udání s SKP, včetně černé
stavby SKP
5) 2.Schválení odprodeje pozemku pro SUS – oblast mostu
6) 3.Schválení výpůjčky pozemky kráter pro UMO4
7) 4.Seznámení s povolenými projekty v areálu SK
8) 5.Představení vize rozvoje areálu SK
9) 6.Návrh postupu jednání s SKP

Připravil výkonný výbor SK Rapid Plzeň z.s.
Jan Kotal
Ing. Ondřej Janout
Ing. Pavel Baroch

 

odkaz na PDF zde: Program shromáždění delegátů SK Rapid Plzeň z.s.

 

odkazy k jednotlivým bodům v PDF kliknete jen na text

bod č.4 :

SK Rapid_VÝZVA SKP 2

SK RAPID VÝZVA SKP3

SKP20574 2 OdpNaVýz SK spolup200918

výzva k prohlídce černá stavba SKP

bod č.5:

Mapka I

Mapka II

Prodej pozemku_souhlas_Rapid

Žádost_odkup pozemku

bod č.6:

2020-AREÁL RAPID PLZEŇ – VÝPŮJČKA UMO4 SPORTOVNÍ PARK

bod č.7:

C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE

C3 – Koordinační situační výkres + ortofoto 2

C3 – Koordinační situační výkres

bod č.8:

2020-AREÁL RAPID PLZEŇ -VIZE ROZVOJE ŠIRŠÍ SITUACE

bod č.9:

RAPID MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ 2021