Oficiální stránky SK RAPID PLZEŇ

Členské příspěvky spolku na sezonu 2019

Vážení sportovci a členové SK RAPID PLZEŇ z.s.,
dovolte nám oznámit usnesení výkonného výboru, ze dne 7.1.2019 , ohledně stanovení výše členských příspěvků do našeho spolku pro rok 2019.

„Výše a splatnost členských příspěvků pro rok 2019 je stanovena na 100 Kč (mládež do 18 ti let) a 500 Kč (dospělí) se splatností na účet spolku do 28.2.2019. VV bude informovat předsedy jednotlivých oddílů o rozšíření této informace mezi členy.“

číslo účtu : 212665389 / 0300
variabilní symbol : číslo oddílu + rodné číslo před lomítkem

číslo oddílu:
fotbal – 7
cyklistika – 6
softbal – 5

V případě, že potřebujete novou evidenční kartu (přihlášku) pro nové členy, kontaktujte prosím Pavla Barocha. Řádně vyplněnou prosím předat také Pavlovi. Po zaplacení členského příspěvku na dané období, bude nový člen řádně zapsán v informačním systému našeho spolku.

V případě, že máte informaci o některých členech ve Vašem oddílu, kteří již nehodlají být dále členy našeho spolku, vyzvěte je prosím, aby podali žádost o zánik členství. To samé platí o činnosti Vašich oddílů.

Ondřej Janout, Jan Kotal, Pavel Baroch, Jan Řehula
Členové výkonného výboru SK Rapid Plzeň
www.rapidplzen.cz