Oficiální stránky SK RAPID PLZEŇ

Shromáždění delegátů se bude konat 11.9.2018 v salonku restaurace u Havránků 18:00h

Vážení kolegové,

Tímto Vás zveme na shromáždění delegátům které se bude konat dne 11.09.2018 , v salonku restaurace u Havránků, od 18:00.

Program a přílohy spojené s projednáním jednotlivých bodů, naleznete v příloze tohoto emailu. Prosím o oznámení svým členům.

 

Přehled členů, kteří mají k termínu 07/2018 zaplaceny členské příspěvky:

Celkem 281

Dle platných stanov, článek 2.1., za každý oddíl se shromáždění delegátů účastní 1 člen oddílu (zástupce) za každý započatý násobek 10 členů má právo účasti jeden člen oddílu (delegát).

Cyklistika : 150                     Počet delegátů : 15    Předseda silniční cyklistiky: Jan Kotal

Předseda MTB : Luboš Hurda

Fotbal : 125                Počet delegátů : 13    Předseda : Tomáš Holík

In-line sporty : 5        Počet delegátů : 1      Předseda: Petr Liška

Softbal : 1                  Počet delegátů : 1

 

Dle článku 2.2 platných stanov spolku, bude seznam delegátů vč.zápisu z členské schůze oddílu, na které byli zvoleni, předložen svolavateli shromáždění delegátů nejpozději 1 týden před datem konání shromáždění delegátů, tj. do 04.09.2018.

Členové výkonného výboru jsou Vám kdykoli k dispozici pro případné dotazy nebo dodatečné vysvětlení.

 

S pozdravem Ing. Ondřej Janout Člen výkonného výboru SK Rapid Plzeň z.s.

Jan Kotal Člen výkonného výboru SK Rapid Plzeň z.s.

Zde dokumenty k projednání a ke schválení

klikni na dokument:

GP_02228-SKP-A-MOHYLOVA.pdf

NÁVRH-SMĚNY-STELZER-def-návrh-06-18.pdf

Program-shromáždění-delegátů-2018-11-9-září.pdf

výzva-majetkového-k-jednání-o-prodeji-8.8.2018.pdf