Oficiální stránky SK RAPID PLZEŇ

Shromáždění delegátů se bude konat 29.4.2019

Vážení kolegové,

Tímto Vás zvu na shromáždění delegátů, které se bude konat dne 29.4.2019 , v salonku restaurace u Havránků, od 18:00.

Program a přílohy spojené s projednáním jednotlivých bodů, naleznete v příloze tohoto emailu.

 

Dle platných stanov, článek 2.1., za každý oddíl se shromáždění delegátů účastní 1 člen oddílu (zástupce) za každý započatý násobek 10 členů má právo účasti jeden člen oddílu (delegát).

Cyklistika : 67                        Počet delegátů : 7       Předseda silniční cyklistiky: Jan Kotal

                                                                       Předseda MTB : Luboš Hurda

Fotbal : 115                Počet delegátů : 12     Předseda : Tomáš Holík

In-line sporty : 0         Počet delegátů : 0       Předseda: Petr Liška

Free-ride : 0                Počet delegátů : 0       Předseda: David Bušek

Softbal : 0                   Počet delegátů : 0       Předseda : Pavel Šneberger   

Tenis : 0                      Počet delegátů : 0       Předseda : Martin Štaif

 

Členové oddílu in-line sporty, tenisu, free-ride a softbal,  neprojevili žádnou snahu vykonávat pravidelnou a aktivní sportovní činnost a počet členů, kteří uhradili členské příspěvky za období 2019, je ve všech případech nula. Na základě platných stanov spolku, nemají tedy možnost se účastnit hlasování na shromáždění delegátů a oznámení o konání bude spolkům předáno pouze pro informaci.

Dle bodu 2.2 platných stanov spolku, bude seznam delegátů vč. zápisu z členské schůze oddílu, na které byli zvoleni, předložen svolavateli shromáždění delegátů nejpozději 1 týden před datem konání shromáždění delegátů, tj. do 22.4.2019.

 

Členové výkonného výboru jsou Vám kdykoli k dispozici pro případné dotazy nebo dodatečné vysvětlení.

 

Ing. Ondřej Janout

Člen výkonného výboru SK Rapid Plzeň z.s.

 

Program zde: Program-shromáždění-delegátů-2019-29-PDF

Stanovy zde: Stanovy SK Rapid Plzen z.s._nová úprava 2019

Návrh směny zde: NÁVRH SMĚNY STELZER def návrh11-18 – zvětšení o 700 m2 019

Grafická část zde: grafická část 019

Výkaz výměr zde: výkaz výměr 019

Popispole zde: popispole 019